img
Curcubeul de dupa ploaie

zambetul unui copil nascut din inima

img

În fiecare an în sistemul de protecție intră aproximativ 10.000 de copii. Din cei peste 57.000 de copii, abandonați, orfani sau victime ale abuzurilor, aflați în sistemul de protecție românesc, doar aproximativ 1,7% au fost adoptați în 2018. Intr-o lume dreapta toti copiii primesc iubire parinteasca.

Copiii nimănui în cifre

Datele de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) http://www.copii.ro/statistici-2018 arată că în sistemul de protecție sunt peste 55.000 de copii, din care 17.096 în sistem de tip rezidențial ( adică orfelinate), iar 35.687 în cel de tip familial, care include 17.835 de asistenți maternali și 13.133 familii extinse. În spatele acestor cifre seci se ascund dramele unor suflete inca pure, copii care așteaptă mai mult decât orice pe lume o familie care să-i iubească.

Vesti bune! Din martie 2021 procedura adopţiei se simplifică. Salariaţii care adopta copii vor putea primi indemnizaţie mai mare. Perioada de valabilitate a atestatului de adoptator sau familie adoptatoare se prelungeste de la doi la cinci ani. Legea nr. 268/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei intră în vigoare din 26 martie 2021. Noua lege prevede simplificarea procedurii de adopție.

A fost prelungită valabilitatea atestatului de adoptator sau familie adoptatoare de la doi la cinci ani. „Atestatul prevăzut la alin. (5) este valabil pentru o perioadă de 5 ani”, scrie în textul legii. De asemenea, se elimină din procedura de adopție identificarea rudelor de până la gradul al IV-lea în cazurile în care planul individualizat de protecţie a copilului are ca finalitate adopţia. Rudele vor fi căutate o singură dată şi doar până la gradul al treilea, scurtându-se, astfel, perioadele în care copiii rămân blocaţi în sistemul de protecţie.

Legea mai prevede ca vor putea beneficia de şansa la o familie şi copiii trecuţi de vârsta de de 14 ani, rămânând adoptabili până la majorat.

Adoptatorul sau familia adoptatoare care a adoptat unul sau mai mulți copii beneficiază pentru fiecare copil adoptat de o sumă fixă în cuantum de 1.500 lei pe an, destinată asigurării unor servicii de recuperare/reabilitare medicale, psihologice sau de altă natură și a căror necesitate a fost stabilită ca urmare a recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social.

Potrivit legii, cuantumul indemnizației lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției. Cuantumul indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 3,4 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei. Astfel din martie 2021 indemnizaţia lunară care se acordă salariaților care vor să adopte copii va fi stabilită între 1.700 și 8.500 de lei. Primul pas catre adoptie il reprezinta vizita la Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) în a cărei rază teritorială locuiești pentru realizarea procedurii de informare prealabilă pentru demararea procesului adoptie.

Da-ti sansa sa fii iubit neconditionat. Adopta un copil!

Parteneri

donor
donor
donor
donor
donor
donor
donor
donor
img